Kineziologie One Brain

Podstatou je nalézt a zpracovat traumata či stresy prožité v minulosti. Změníme způsob, jakým vnímáme situaci a ta už pro nás není nadále stresová. Svět, ve kterém žijeme, je pouze odrazem našeho vnitřního přesvědčení. Vzpomínky ovlivňují naši přítomnost. Pokud změníme pohled na původně stresovou situaci, máme možnost činit nové volby, otevírají se nám nové cesty.

Tato metoda napravuje komunikaci mezi pravou a levou mozkovou hemisférou tím, že odstraňuje blokády vzniklé prožitým traumatem či stresem. Část mozku se v důsledku blokování odpojí a člověk není schopen (zvláště ve stresu) logicky jednat, řešit vzniklé situace efektivním způsobem. Blok energetického proudění může mít za následek určité psychické či fyzické potíže, např. alergie, ekzémy, bolesti hlavy, strachy, úzkosti, poruchy chování, pozornosti, učení, apod.

Testováním svalových reakcí můžeme nalézt počátek období stresu a také vhodnou korekci, pomocí níž odstraníme blokádu a uvolníme stres spojený s danou situací. Člověk je poté osvobozen od svých starých nevyhovujících způsobů jednání, kdy ho ovládají skryté obavy, a má možnost činit nové volby.

Kineziologie One Brain pracuje na úrovni vědomí, podvědomí a buněčné paměti těla. Díky tomu je člověk schopen si vybavit vše nejen od svého narození, ale i z období prenatálního.

Sezení probíhá na ul. Podlesí (Frýdlant nad Ostravicí) nebo ve studiu Harcovka.

Nelze dopředu říci, jaká doba bude potřebná k vyřešení celého problému, to je velmi individuální.

Délka sezení bývá u kineziologie 1-2 hodiny.

Cena za sezení: 1 200 Kč